• Εγκαταστάσεις

    Διαθέτουμε ένα από το πιο Οργανωμένα Χημεία.

  • Επενδύσεις

    Η MAITEX επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες

  • Περιβάλλον

    Συνδυάζουμε την ευαισθητοποίησή μας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος με τους νέους ορίζοντες που ανοίγονται στα πλαίσια της παραγωγής μέσω εναλλακτικών πηγών ενέργειας!

Textile Chemo-Technical Processing


Mai-Tex is an established brand in Greek wholesale trade, offering a wide range of diverse products and services. At the same time, the company enjoys long-standing partnerships with important foreign firms.

Setting as its strategic goal the company’s expansion onto new markets that show significant potential for development, Mai-Tex has embarked on the ready-made textile trade sector.

Its production unit, fully equipped today with cutting-edge machinery, is located at Palaió Katrámio, Xánthi, Greece, stretching over 41.590m2 to 7.500m2 of facilities.

Mai-Tex headquarters is based in Thessaloniki, Greece.