Φιλοσοφία

Outlook

Προτεραιότητες

Η Ταχύτητα, η Ανταγωνιστικότητα, η Ποιότητα και η Καινοτομία, αποτελούν προτεραιότητες για την Μαϊ-Τεξ. Η διαρκής βελτίωσή μας είναι προς αυτό το σκοπό.

Μοναδικότητα

Η μοναδικότητα της επιχειρηματικής δραστηριοποίησής της, αλλά και η ευέλικτη οργάνωση επιτρέπουν στην Μαϊ-Τεξ να:

 • Διατηρεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ανεξάρτητα από τις συγκυρίες της αγοράς
 • Διαθέτει σημαντική εμπειρία και ουσιαστική εξειδίκευση στην ανάπτυξη, διαχείριση και αξιοποίηση όλων των πόρων της
 • Εξασφαλίζει σημαντικές συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα
 • Διαχειρίζεται αποτελεσματικά το επιχειρηματικό ρίσκο, να αυξάνει την παραγωγικότητα, μειώνοντας παράλληλα το κόστος.
 • Επενδυτική Φιλοσοφία

  Όλη η επενδυτική φιλοσοφία είναι εναρμονισμένη με την ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου προϊόντος
  Για το λόγο αυτό η ΜΑΙΤΕΧ έχει επενδύσει σε σημαντικές διαδικασίες:

 • Αυτόματο σύστημα διανομής χρωμάτων
 • Σύστημα αυτόματου Ελέγχου ενεργειακού κόστους
 • Αυτόματο σύστημα Ελέγχου παραγωγής
 • Σύστημα εξοικονόμησης θερμικής ενέργειας
 • Αυτόματα συστήματα πλήρωσης δεξαμενών και ελέγχου στάθμης απόσταση
 • Κουζίνα χημικών με ακρίβεια δεκαδικού
 • Ελεγχόμενη πρόσβαση εργαζομένων στους χώρους εγκαταστάσεων
 • Κεντρικό σύστημα ελέγχου της παραγωγής με δυνατότητα αναδρομής έως και ένα μήνα για την διακρίβωση τυχόν λάθους ή παράλειψης
 • Συστήματα ελέγχου λογισμικού από απόσταση των μηχανών που επεξεργάζονται τα υφάσματα με σκοπό την αποφυγή του ανθρώπινου λάθους.