Προφίλ

Profile

Ίδρυση

Η Μαϊ-Τεξ ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1992 με αντικείμενο τη χημικοτεχνική επεξεργασία για βαφή και φινίρισμα υφασμάτων. Από το 1996, όμως, όπου η εταιρεία και το management μεταβιβάζονται στον κ. Ιωάννη Βένο, πραγματοποιεί δυναμικά βήματα προκειμένου να ενισχύσει την εδραίωσή της στον χώρο.

Από το 1996 έως το 2011, η εταιρεία ολοκλήρωσε επενδυτικά προγράμματα συνολικού ύψους 6.500.000 € για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού της και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας έφτασε τα 10.035.057 € για το οικονομικό έτος 2011, αυξημένος κατά 22% σε σχέση με το 2010. Για την ίδια περίοδο η παραγωγή αυξήθηκε κατά 20% και οι ποσότητες που επεξεργάσθηκαν το βαφείο και το φινιριστήριο της Μαϊ-Τεξ ανήλθαν σε 4.500 τόννους υφασμάτων.

Οι υψηλές επενδύσεις θα συνεχιστούν καθώς η εταιρεία έχει υιοθετήσει μια πολιτική διαρκούς εξέλιξης σε όλους τους τομείς, γεγονός που διαφαίνεται και από τα προγράμματα εκπαίδευσης των στελεχών και εργαζομένων της, κατά τμήμα και εξειδίκευση.

Σήμερα

Σήμερα η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από 80 εργαζόμενους.

Διαθέτει ειδικό τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης με αποκλειστικό αντικείμενο την εφαρμογή νέων μεθόδων στη βιομηχανία καθώς επίσης και Εξοπλισμένο Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Υφασμάτων. Στο συγκεκριμένο τμήμα γίνεται έλεγχος των υφασμάτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τις προδιαγραφές των πελατών μας.

Η Μαϊ-Τεξ έχει εδραιωθεί στο ελληνικό χονδρεμπόριο, προσφέροντας ποικιλία διαφορετικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ταυτόχρονα όμως διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες με σημαντικούς οίκους του εξωτερικού.

Έχοντας ως στρατηγικό στόχο την ανάπτυξη σε νέες αγορές, που παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, η εταιρεία έχει επεκταθεί στον τομέα της εμπορίας έτοιμου υφάσματος.
Το εργοστάσιο, σήμερα εξοπλισμένο με άρτιο μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας βρίσκεται στο Παλαιό Κατράμιο του Νομού Ξάνθης και καλύπτει μια έκταση 41.590 τ.μ. με 7.500 τ.μ. στεγασμένου χώρου.

Η έδρα της εταιρείας είναι στην Θεσσαλονίκη.