Πολιτική Ποιότητας

quality

Ευρωπαϊκά Πρότυπα

Η Μαϊ-Τεξ αποτελεί μια ισχυρή εταιρεία ευρωπαϊκού προφίλ, που δραστηριοποιείται στους τομείς της Επεξεργασίας και Εμπορίας Υφασμάτων. Η μακροχρόνια εξειδίκευση, η δημιουργικότητα, η άρτια οργάνωση και η αποδεδειγμένη τεχνογνωσία, αλλά και η στρατηγική επέκτασης σε αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού την έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο καινοτόμους, αξιόπιστους και αναγνωρισμένους εκπροσώπους του κλάδου. Επιδιώκει τη διαρκή ανάπτυξη δίνοντας έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών, ακολουθώντας τις διεθνείς προδιαγραφές και απαιτήσεις, καθώς και στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών της.

Για το λόγο αυτό έχει θέσει τους παρακάτω στόχους:

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και τη βελτίωση των μεθόδων της, η εταιρεία έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει ένα τεκμηριωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9002/1994, ενώ παράλληλα απέκτησε και το Oeko-Tex standard 100 που πιστοποιεί την οικολογικότητα των βαφών-υλικών και της παραγωγικής διαδικασίας. Η Μαϊ-Τεξ δεσμεύεται ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών αλλά και την συστηματική ενημέρωσή της στον τομέα των τεχνολογικών αναβαθμίσεων και εξελίξεων, πράγμα που αποδεικνύεται και από το σταθερά αυξανόμενο πελατολόγιό της.